biomasa

Uvod

Korišćeno kao prvo gorivo od strane ljudi , biomasa ostaje glavni izvor energije za polovinu čovečanstva učestvujući u svetskoj potrošnji sa 11-14%. Klimatske promene i nesigurniosti u eksploataciji fosilnog goriva dovode do porasta korišćenja biomase kao energije.

Paulovnija kao biomasa

Toplotna vrednost paulovnije kao biomase je polovina vrednosti uglja ( kao i druge drvne biomase) ali njena prednost je dosta niži sadržaj zagađivača kao što je sumpor ( najniži u odnosu na sve drvne biomase)  i činjenica da je paulovnija lako obnovljiv resurs jasno ukazuje na životnu koristnost. Drvo paulovnije ima i prednost što je  laka što dosta smanjuje cenu transporta. U većini slučajeva dosta lako se osuši do 10-15% vlažnosti. Pod pravim uslovima paulovnija je jedna od najbrže rastućih biljaka na zemlji što procesom fotosinteze , opadanjem listova i velikim  korenovim sistemom dovodi do povećanja ugljenika u zemljištu i akumulacije organskih materija.

Polazeći od potrebe odredjivanja sirovine - u zavisnosti da li će se koristiti za proizvodnju etanola ili sagorevanje ( pelet itd) može se odrediti optimalni raspored sadnica . Najvažnija potreba svake plantaže je sunce . Voda i hranjive materije u teoriji ne mogu da budu ograničene ali raspored biljaka i sunce koje dobijaju će zaustaviti njihov rast bez obzira da li se biljke zalivaju i hrane veštačkim djubrivom. Idealan raspored za drvnu biomasu je postignut ako su sve biljke približne veličine i ako u visini grudi (1.3m) dostižu prečnik od 10 -20 cm . Gustina drveća se teško povećava ali može da se smanji ( npr. sečom po šahovskoj tabli ).

Zato pre nego što se odlučite za sadnju paulovnije kao biomase odlučite zašta ćete je koristiti da uz našu pomoć dodjemo do optimalnog rasporeda sadnje. Sledeće tabele prikazuju poredjenje paulovnije i crnog uglja kao biomase

Paulownia analiza drvne biomase:

 Tabela 1
Karakteristike goriva uporedjeno sa ugljem - približna analiza
 
Gorivo                Vlažnost  (wt%)    Pepeo (wt% db)     Isparljive materije(%)    Fiksni ugljenik (%)    Toplotna vrednost MJ/kg
Paulownia              7.74                          5.28                                68.68                                18.29                              17.96
Crni ugalj         2.83 ± 0.66             20.08 ± 3.49                   28.33 ±1.89                     49.08 ± 2.12                           34
 
 Tabela 2
Karakteristike goriva uporedjeno sa ugljem - krajnja analiza
 
Gorivo                                   N                            C                        S                                   H                                O
Paulownia                       0.70                       48.14                   0.04                           7.88                            39.84
Crni ugalj                     1.13 ± 0.01            63.78 ± 2.33     0.97 ±0.19            3.97 ± 0.38              10.08 ± 4.66
 
 Tabela 3
Karakteristike goriva uporedjenjo sa ugljem — tragovi elemenata (ppm) (osnova suva biomasa)
 
Fuel                   As          Ba       Cd          Co           Cr        Cu          Mn           Mo       Ni              Pb           Ti                 V             Zn
Paulownia    0.4250     ND      0.53     0.925    5.800      8.225    51.755   1.500   1.251       0.750     45.029     1.875      84.108
Crni ugalj        14.5        na        0.19      8.5         36.8      27.5        na         na          3.9            20.9         na            76.5         na
 
 Tabela 4
Karakteristike goriva - glavni elementi ( suva biomasa kao osnova)
          
    Al                         Si                       Ca                            Fe                              K                     Mg                      Na                      P
595.059          13.251              12703.770              2550.255              6558.155         2161.216            140.014        1102.610
 
(Liao Cuiping,Wu Chuangzhi,Yanyongjie,Huang Haitao, 2004. Chemical elemental characteristics of biomass fuels in China)

upustvo za sadnju