paulovnija elongata

Paulovnija elongata je jedna od najzastupljenijih vrsta paulovnije u svetu.  Zrelo stablo je visine od 18-20 metara i tu visinu dostiže u periodu od 5-6 godina. Cveta kao i tomentosa u 6 nedelji proleća i to jako bujno .Cvetovi su u opsegu boja od  svetle  lavande do tamno plave  sa žutim centrom.  Dužina cvetova može biti i do 25cm   Najbolje rezultate u rastu daje ako je kiselost zemljišta oko 6,5 ph.  Koren je višestruki koji doseže između 4-6 metara dubine.  Đubrenje se vrši sa đubrivo bogatim azotom, najbolje kokošije. Elongata izdržava temeperature i od -20oC . U Kini postoji običaj da se u toku jako hladnih zima drvo zaštiti travom ili se donji deo stabla ofarba krečom da bi se sprečilo promrzavanje.

                slika cveta elongate

                                                                 Cvet elongate

Debljinski prirast

Na osnovu istraživanja na plantaži paulovnije koja je podignuta 1996 i 1997 god u Beloj Crkvi , a koje su radili profesori Šumarskog fakulteta u Beogradu najveći debljinski prirast paulovnije elongate je u periodu od 3 – 5 godine. Prva kulminacija debljinskog prirasta zavisi i od klimatskih prilika a pre svega od režima i količine padavina i temperature vazduha. Druga kulminacija debljinskog prirasta nastupa u devetoj godini kao posledica biološkog svojstva vrste. Istraživanje je pokazalo da je paulovnija elongata jedna od najbrže rastućih vrsta koja je doneta na ove prostore. Imajući u vidu prvu i drugu kulminaciju rasta sa gajenjem na plantažama ne treba ići sa periodom dužim od 10 godina.

Seča

U intenzivnim zasadima može se seći već posle treće godine (papirna celuloza).Za ogrev drvo se seče posle prve kulminacije debljinskog prirasta , a za građu posle druge . Posle seče drvo se regeneriše iz izdanaka i za 5 do 6 godina ponovo je spremno za seču. Moguć je veći broj ovakvih ciklusa. Drvo ima izvanredan odnos težina/tvrdoća. lako je za obradu ne savija se , ne lomi se i otporno je na truljenje. Sa cenom na tržištu parira crnom lešniku.

Plod  je jajasta , ovalna čaura, a sazreva u oktobru – novembru.

Nadmorska visina  uspeva na nadmorskim visinama do 2000 metara, ali brzina rasta i debljinski prirast zavise od klimatskih uslova, vrste zemljišta i načina gajenja.

Prečistač vazduha

U poslednje vreme za paulovniju vlada veliko interesovanje u svetu.Gaji se i kao parkovsko drvo i za formiranje drvoreda. Zbog velike lisne površine i zbog toga što su listovi sa donje strane obrasli dlačicama može da apsorbuje znatne količine ugljen dioksida iz vazduha i veže čestice prašine , a oslobađa kiseonik.


upustvo za sadnju

Ko je online


Vaš IP 54.162.151.77 Vaš pretraživač/OS: Unknown - Unknown četvrtak, 18 jul 2019

GOSTI

Guests : 3 guests online

Pratite nas

fb

 tw

 

yt