Priprema za sadnju
Selo Klinci Valjevo,Srbija
Pon-Ned: od 9 do 20 Dorbo došli
Priprema zemljišta za jesenju sadnju
Paulovnije Paulovniju ne treba saditi u močvarno i glinovito zemljište. Nivo podzemnih voda najmanje 1,5 metara od nivoa tla. Predlažemo duboko oranje u periodu početkom oktobra. Potrebno je baciti oko 15 prikolica ugorelog stajnjaka po hektaru. Početkom novembra izravnjati zemljište (tanjirača ili drljača) , a zatim kopati rupe za biljke. Predlažemo rastojanje 4x4. Rupe se mogu kopati ručno ili mašinski. Dubina treba da bude preko 50cm. Pri kopanju rupa (posebno mašinskom) omogućiti da se voda od kiše i snega ne zadržava duže vreme u rupi (efekat kofe) .

Koren paulovnije ne sme biti u vodi.

Sadnju planirati u periodu 01.11-20.11.. Pred sadnju koren potopiti ili poprskati fungicidom (Alijansa ili Ridomil gold) Iskopanu zamlju pomešati sa 2-3 lopate ugorelog stajnjaka i zagrnuti biljke. Biljke zatrpati 2-3 cm više nego što su bile u zemli.Posle sadnje biljke zaliti.
Za sve nejasnoće, dileme,
telefon 064 43 87 615, 064 81 90 915 Rasadnik Paulovnija Slobodan

Naša adresa